Tisztelt Munkavállalók!

Az on-line időpontkéréshez a NEPTUN(EHA) kód és a hozzátartozó jelszó szükséges. Bejelentkezés előtt szíveskedjék elolvasni a tájékoztatót!

Az sd@pte.hu emai címen vagy a 36006 belső melléken kérheti meg NEPTUN (EHA) kódját.

Figyelem! Ezen szolgáltatás használatára kizárólag aktív közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező munkavállalóknak van lehetősége. Amennyiben Ön PhD. hallgató, vagy szerződéssel foglalkoztatott dolgozó, kérjük, keresse a szervezeti egysége HR referensét, vagy forduljon közvetlenül a Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés Központ munkatársaihoz a 37523 belső melléken vagy a 72/507-523 telefonszámon!

stethoscope

Az alkalmassági vizsgálatokhoz a következő dokumentációkat hozzák magukkal:
1. a munkahely által pontosan kitöltött és aláírt beutaló
2. veszélyes anyaggal, rákkeltő anyaggal, izotóp illetve ionizáló sugárzásnak kitett munkavállalók esetén labor vizsgálat szükséges
3. kezelt, gondozott betegségeiről szóló dokumentációk
4. ha szemüveget használ, a vizsgálatra azt is hozza magával
5. MKCS –vel rendelkező munkavállaló esetén az erről szóló dokumentáció (OORSZI vélemény, zárójelentés, ambuláns lap)

A BETEGELLÁTÁSBAN DOLGOZÓK VIZSGÁLATÁHOZ SZÜKSÉGES:

1. Előzetes vizsgálatnál:

 • a munkahely által pontosan kitöltött és aláírt beutaló
 • három hónapnál nem idősebb laborlelet
 • egy éven belüli mellkas rtg lelet
 • egészségügyi kiskönyv
 • Hepatitis-B oltás igazolásáról szóló dokumentáció (oltási könyv vagy TITER ( HBVantiHBs ) lelet)
 • Krónikus betegség esetén az arról szóló dokumentáció
 • MKCS –vel rendelkező munkavállaló esetén az erről szóló dokumentáció (OORSZI vélemény, zárójelentés, ambuláns lap)
 • 6 éven aluli gyermekek ellátásával kapcsolatos munkakörökben széklet bakterológiai és Lues serologiai vizsgálati eredmény.

2. Időszakos vizsgálatnál:

 • a munkahely által pontosan kitöltött és aláírt beutaló
 • három hónapnál nem idősebb laborlelet
 • egy éven belüli mellkas rtg lelet
 • egészségügyi kiskönyv
 • MKCS –vel rendelkező munkavállaló esetén az erről szóló dokumentáció (OORSZI vélemény, zárójelentés, ambuláns lap)
 • Ha egészségi állapotában változás történt, illetve krónikus betegség esetén az arról szóló dokumentáció (Zárójelentés, ambuláns lap, OORSZI vélemény)

3. Soron kívüli vizsgálatnál (GYES, GYED lejárta után munkavégzésre jelentkezők, illetve egészségügyi munkaterületen 10 napot, egyéb munkaterületen 30 napot meghaladó táppénzes állomány után):

 • a munkahely által pontosan kitöltött és aláírt beutaló
 • orvosi dokumentációk,leletek, zárójelentések,háziorvosi igazolás, OORSZI vélemény

4. Záróvizsgálat

 • a munkahely által pontosan kitöltött és aláírt beutaló
 • három hónapnál nem idősebb laborlelet
 • Ha egészségi állapotában változás történt, illetve krónikus betegség esetén az arról szóló dokumentáció (Zárójelentés, ambuláns lap, OORSZI vélemény)

Labor és mellkas rtg beutaló kiadásakor, ha a Foglalkozás-egészségügyi Központ adja ki, akkor vizsgálatokat a Munkáltató fizeti . A beutalók kiadásához NÉV, MUNKAHELY, MUNKAKÖR,TAJ szám megadása szükséges. A fenti adatokat következő e-mail címre kérjük elküldeni: fmk@pte.hu

További szíves tájékoztatást a következő telefonszámon adunk:
Belső vonal: 37523
Külső hívás esetén: 72/507-523

PTE KK Foglalkozás- egészségügyi és Munkahigiénés Központ